top of page
  • Forfatterens bildeAnders

Er økologisk mat gunstig for helsa?

Oppdatert: 5. sep. 2022


Forbruk av økologisk mat øker - men er det gunstig for helsa? Er det mer næringsrikt? Mindre miljøgifter? Bedre for miljøet? Og hvorfor så vanskelig å forske på kosthold og helse? Vi ser på hva ny forskning viser.


Konsumet av økologisk mat øker blant befolkningen, men kanskje ikke like fort og med like mye som mange hadde forutsett. De siste ti årene har vi hørt forskere si at det bare er tullball og spise økologisk mat mens andre hevder det kan gi store miljø- og helsegevinster. Grunnene til at forbrukere i økende grad velger økologisk fremfor konvensjonell mat er, i følge studier, varierte og inkluderer helse, miljøhensyn og påvirkning på dyrevelferd. Men de viktigste årsakene bak forbrukernes valg av økologiske produkter er troen på at økologisk mat er sunnere eller har mer næringsstoffer.


Den medisinske organisasjonen som er rangert som den ledende i verden, Mayo Clinic, skriver at data viser mulige helsemessige fordeler av økologisk mat sammenlignet med mat som er dyrket ved bruk av konvensjonelle prosesser.


De skriver at potensielle fordeler inkluderer:

  • Næringsstoffer. Studier har vist økning i enkelte næringsstoffer i økologiske produkter. Økologiske produkter kan for eksempel ha flere antioksidanter og typer flavonoider.

  • Omega-3 fettsyrer. Fôringskravene til økologiske dyr gir vanligvis høyere nivåer av omega-3-fettsyrer.

  • Giftige tungmetaller. Kadmium er et giftig tungmetall som naturlig finnes i jorda og absorberes av plantene. Studier har vist betydelig lavere kadmiumnivåer i økologisk korn. De lavere kadmiumnivåene i økologisk korn kan ha sammenheng med begrensningen mot kunstgjødsel i økologisk landbruk.

  • Sprøytemiddelrester. Sammenlignet med produkter dyrket ved bruk av vanlige (konvensjonelle) metoder, har økologisk dyrkede produkter lavere nivåer av sprøytemiddelrester. Men økologiske produkter kan ha rester på grunn av plantevernmidler godkjent for økologisk landbruk eller på grunn av luftbårne plantevernmidler fra konvensjonelle gårder.

  • Bakterier. Kjøtt produsert med vanlige (konvensjonelle) metoder kan ha høyere mengder farlige typer bakterier som kanskje ikke kan behandles med antibiotika.


Ny forskning om sprøytemidler i økologisk mat.


School of Public Health, University of California at Berkeley har nylig skrevet en rapport om virkningen av økologisk kosthold på nivåene av insektmidler, ugressmidler og soppdrepende midler og deres såkalte metabolitter i urin samlet fra både voksne og barn.


Tidligere studier har vist at et økologisk kosthold kan redusere utskillelsen av metabolitter fra plantevernmidler i urinen, men de har i stor grad fokusert på såkalte organofosfat plantevernmidler, hvor enkelte av disse faktisk er nervegifter. Kunnskapshull har derimot eksistert om virkningen av et økologisk kosthold på eksponering for andre plantevernmidler.


Betydelige reduksjoner.


Berkley-forskerne observerte i denne nye gjennomgangen betydelige reduksjoner i urinnivåer av tretten plantevernmiddelmetabolitter etter introduksjonen av et økologisk kosthold.


De skriver at denne studien legger til en voksende mengde kunnskap som indikerer at et økologisk kosthold kan redusere eksponeringen for en rekke plantevernmidler hos barn og voksne.


Videre skriver de at eksponering for plantevernmidler har vært knyttet til en lang rekke helsetilstander, inkludert redusert kognitiv score, atferds- og oppmerksomhetsproblemer hos barn, astma, kreft og påvirkninger på forplantnings- og hormonsystemer.


Mens det fortsatt eksisterer kunnskapshull angående spesifikke helseeffekter knyttet til kronisk lav-nivå eksponering for plantevernmidler, fant en fersk langtidsstudie av nesten 70 000 voksne at inntak av høyere andel økologisk mat - er knyttet til lavere eksponering for plantevernmidler - og var beskyttende mot flere kreftformer.


Berkley-forskerne skriver også at denne gjennomgangen bekrefter tidligere observasjons- og intervensjonsstudier som har rapportert reduserte konsentrasjoner av plantevernmidler i urin hos personer som spiser økologisk mat sammenlignet med de som følger et konvensjonelt kosthold.


Ny gjennomgang av helseeffekter av økologisk mat.


Det er nå en tydelig konsensus om at økologisk mat kan ha signifikante økninger av en del mikronæringsstoffer (vitaminer, polyfenoler, bioflavonider etc) og mindre plantevernmidler og tungmetaller. Men å måle helseeffektene har vist seg langt mer utfordrende av flere årsaker.


Australske forskere konkluderer nå med at det er et økende antall viktige funn fra observasjonsstudier som knytter påviselige helsegevinster til nivået av inntak av økologisk mat.


De skriver at funnene om at inntak av økologisk mat reduserer nivåene av plantevernmidler i urinen betraktelig, er viktig informasjon for forbrukere som ønsker å ta en føre-var-tilnærming for å minimere eksponering for sprøytemidler. Gitt dagens kunnskap om toksisiteten til disse kjemikaliene, konkluderer de med at det er stor sannsynelighet for at pågående redusert eksponering kan gi helsegevinster.


Vi kan også lese at signifikante positive resultater ble sett i langtidsstudier hvor økt inntak av økologisk mat var knyttet til redusert forekomst av infertilitet, fødselsskader, allergisk reaksjoner, mellomørebetennelse, preeklampsi, metabolsk syndrom, høy BMI og non-Hodgkin lymfom.


De australske forskerne konkluderer allikevel med at det nåværende bevisgrunnlaget ikke gir noen endelig definitiv konklusjon om helsefordelene ved inntak av et økologisk kosthold. Men samtidig understreker de at det nå rapporteres et økende antall viktige funn fra observasjonsforskning som kobler påviselige helsefordeler med konsum av økologisk mat.


Hvorfor så utfordrende å forske på helsefordelene knyttet til kosthold?


Hvis man for eksempel skulle studere helseeffekten av gojibær ville man i en ideell verden utført eksperimentet slik:


Forskere rekrutterer 10 000 deltakere (både menn og kvinner, fra en rekke nasjonaliteter og etnisiteter) og holder dem innestengt i et laboratorium i 10 år. Forskerne gir da hver person nøyaktig samme mat, men med én forskjell: Halvparten av deltakerne spiser gojibær helt i det skjulte - kanskje blandet inn i en fruktsmoothie, uten at de selv var klar over det. Tobakk er strengt forbudt og mengden bevegelse og trening blir strengt regulert slik at ingen beveger seg mer enn andre.


Selvfølgelig er de astronomiske kostnadene ved denne typen studier den opplagte hindringen. Men selvsagt også etikk og sunn fornuft tilsier at dette er helt meningsløst.


De australske forskerne skriver at en rekke livsstilsfaktorer blant økologiske forbrukere sannsynlig har en stor innvirkning på resultatene i studier. Dette fordi forbrukere av økologisk mat ofte er mer helsebevisste, er oftere vegetarianere eller veganere og er mer sannsynlig fysisk aktive.


Epidemiologisk forskning har vist at forbrukere av økologisk mat generelt har et kosthold med mer plantebasert mat, mindre animalske produkter og med et høyere inntak av belgfrukter, nøtter og frø enn de som spiser mer konvensjonelt. Forskerne skriver at alt dette sannsynligvis vil ha betydelige helsemessige fordeler sammenlignet med det som vanligvis er anerkjent som standard vestlig kosthold, som ofte inkluderer svært raffinerte matvarer, og et fiberfattig kosthold med lite plantebasert mat.


Et kosthold med mye fiber og planter har også påviselige effekter på mikrobiotaen, som jo også er knyttet til generell helse. Den økologiske forbrukergruppen er derfor ikke representativ for befolkningen generelt. Det vil si at eventuelle fordeler ved inntak av økologisk mat delvis kan tilskrives et generelt bedre kosthold en sunnere livsstil.


Som med så mye annet med kosthold, livsstil og helse så overlates vi derfor også her til å gjøre våre helt egne vurdering og ta egne valg. Og det gjør i hvert fall jeg:)Få artikler på mail

Takk

bottom of page