top of page
  • Forfatterens bildeAnders

For første gang har forskere funnet at et toksin fra tarmen kan bidra til utviklingen av Alzheimers.


De rapporterer i tillegg om en enkel og for mange av oss velkjent måte å forhindre det på.


Forskning ledet av Drs. Yuhai Zhao og Walter J Lukiw ved LSU Health New Orleans Neuroscience Center rapporterer for første gang en mekanisme som begynner i tarmen og ender med et potent pro-inflammatorisk toksin i hjerneceller som bidrar til utviklingen av Alzheimers sykdom. Resultatene er publisert i Frontiers in Neurology.


Forskerne viste at et molekyl som inneholder et svært potent nevrotoksin (lipopolysakkarid eller LPS). Nevrotoksinet kjent som BF-LPS som blir produsert av bakteriene Bacteroides fragilis.


Dr. Lukiw sier;

Mange laboratorier, inkludert våre egne, har oppdaget forskjellige former for lipopolysakkarider (LPS) i nevroner hos mennesker med Alzheimers sykdom

Forskerne viser at BF-LPS lekker ut av tarmkanalen, krysser blod-hjernebarrieren via sirkulasjonssystemet og får tilgang til hjernen. Deretter øker det betennelse i hjernecellene og hemmer et protein som støtter celleintegritet. For lite av dette proteinet fører til slutt til celledød, som man ser hos de med Alzheimers.


Og her kommer et interessant, men kanskje ikke overraskende, funn for alle de av dere som har lest mine flere tusen artikler opp gjennom årene:


Fiber mot Alzheimers?


For forskerne rapporterer også at tilstrekkelig inntak av kostfiber kan avverge prosessen.


De nye kjennetegnene til denne nye forståtte mekanismen er tredelt. Prosessen begynner inne i oss – i mikrobiomet i mage-tarmkanalen. Det svært potente nevrotoksinet BF-LPS er et naturlig biprodukt fra mikrobiell metabolisme (fermentering).


Forskerne sier videre at for mye Bacteroides fragilis i mikrobiomet, som er kilden til nevrotoksinet BF-LPS, kan reguleres ved inntak av nok kostfiber.


Også andre nevrodegenerative sykdommer.


Forskerne konkluderer med at denne nye forståelsen av samspillet mellom tarmkanalen, sentralnervesystemet, mikrobiomet og Alzheimers sykdom har et betydelig potensiale til å føre til nye diagnostiske og terapeutiske tiltak i klinisk behandling av Alzheimers sykdom. De understreker også at disse funnene kan bli minst like viktige for andre dødelige, progressive og aldersrelaterte nevrodegenerative lidelser.


Det har blitt anslått at amerikanere spiser 10–15 gram fiber om dagen i gjennomsnitt. Man mener mennesker opp gjennom historien som jeger&samlere spiste opp mot 150 gram fiber fra grønnsaker, bær, frø og nøtter per dag.


Ifølge National Institutes of Health er Alzheimers sykdom den vanligste diagnosen for pasienter med demens og den sjette ledende dødsårsaken for amerikanere. Eksperter anslår at så mange som 5,8 millioner amerikanere 65 år og eldre har Alzheimers sykdom, og prevalensen i USA anslås å øke til 13,8 millioner innen 2050.


Spennende hvordan forskerne nå viser at kostholdet ikke bare er viktig for tarmhelsa - men det kan også være helt avgjørende for utvikling av en lang rekke sykdommer som ikke er i tarmen.

Få artikler på mail

Takk

bottom of page