top of page
  • Forfatterens bildeAnders

Forskere anbefaler å "skrive ut natur på resept"


Forskere viser at i hvilken grad vi føler oss knyttet til naturen i stor grad påvirker hvor sunt vi spiser - og hvor god helse vi har.


På slutten av 2020 skapte kanadiske forskere store overskrifter ved å «foreskrive naturen» og anbefalte mye tid utendørs basert på forskning som tyder på at folk som tilbrakte to eller flere timer i naturen per uke forbedret helsen og det generelle velværet. Nå har tverrfaglige forskere fra Drexel University tatt dette et skritt videre og undersøkt hvordan ganske enkelt å føle seg knyttet til den naturlige verden – påvirker mangfoldet i kostholdet og grønnsaksinntak. Studien ble publisert i American Journal of Health Promotion.


"Følelse av naturslektskap har allerede vært knyttet til bedre kognitiv, psykologisk og fysisk helse og høyere nivåer av miljøbevissthet. Våre funn utvider denne listen til også å inkludere kosthold"

Brandy-Joe Milliron, PhD, professor ved Drexel's College of Nursing and Health Professions


Forskerteamet undersøkte over 300 voksne i Philadelphia for å måle deres selvrapporterte tilknytning til naturen, inkludert deres erfaring med og perspektiv på naturen, og maten og drikke de hadde inntatt dagen før. Resultatene fra undersøkelsen viste at deltakere med sterkere tilknytning til naturen rapporterte om et mer variert kosthold og spiste mer grønt.


"Vi fant at personer med høyere grad av følelse av naturslektskap rapporterer sunnere kosthold, inkludert større variasjon i kostholdet og høyere forbruk av frukt og grønnsaker."

Brandy-Joe Milliron, PhD, professor ved Drexel's College of Nursing and Health Professions


Forskerteamet la til at disse funnene viser potensialet til å bruke naturbaserte opplevelser eller tiltak som å innlemme grønne områder eller urban grønnsaksdyrking i byplanlegging, integrere naturprogrammer i helsetjenesten (lik den kanadiske modellen) og fremme naturbaserte opplevelser på skolen, blant mye annet.

Få artikler på mail

Takk

bottom of page