top of page
  • Forfatterens bildeAnders

Randomisert studie: Tilskudd reverserer aldringstegn hos mennesker.


Tilskudd med GlyNAC - en kombinasjon av glycin og N-acetylcystein - reduserer mange ugunstige effekter ved aldring hos mennesker og vesentlig fremmer sunn aldring.


En randomisert, dobbeltblind human klinisk studie utført av forskere ved Baylor College of Medicine viser at dette er viktig fordi det til nå ikke har vært noen løsninger for å forbedre mange av disse aldersrelaterte ugunstige endringene hos mennesker.


Studien publisert i The Journals of Gerontology viser at eldre mennesker som tok GlyNAC i 16 uker forbedret mange karakteristiske defekter ved aldring. Som oksidativt stress, glutationmangel og flere aldringskjennetegn som betennelse, insulinresistens, genskader, stamcelletretthet og mye mer. De så også forbedringer i muskelstyrke, ganghastighet, treningskapasitet, midjeomkrets og blodtrykk.


"Dette er den første randomiserte kliniske studien av GlyNAC-tilskudd hos eldre mennesker, og den fant at en lang rekke aldersassosierte ugunstige effekter ble bedre hos eldre voksne supplert med GlyNAC, mens ingen forbedringer ble sett hos de som fikk placebo"

sa Dr. Rajagopal Sekhar, professor i medisin – endokrinologi, diabetes og metabolisme ved Baylor.


Samlet viser resultatene av flere nye studier på både mus og mennesker at GlyNAC-tilskudd kan forbedre defekter i mange forskjellige organer i kroppen.


Økt levetid

"GlyNAC-tilskudd hos aldrende mus økte levetiden til mus med 24%"

Forskerne sier at ganghastighet er rapportert å være assosiert med økt overlevelse hos eldre mennesker. Vår randomiserte kliniske studie fant en betydelig forbedring i ganghastighet hos eldre mennesker supplert med GlyNAC.


Dette reiser det interessante spørsmålet om GlyNAC-tilskudd kan ha implikasjoner for generell overlevelse hos mennesker.

sa professor Sekhar


Økende trend av aldersforskning


De siste 20 årene har Sekhar studert naturlig aldring hos mennesker og dyremodeller for å forstå hvorfor aldersrelaterte ugunstige effekter oppstår og hvordan de kan korrigeres. Arbeidet hans fokuserer også på hvordan mitokondrier, kjent som cellens batterier, frie radikaler og glutation henger sammen. Sekhars arbeid og oppdagelser kan bidra til å forklare hvorfor vi eldes og hvordan vi kan forbedre helsen mens vi eldes.


"Energi støtter liv og mitokondrier gir energi. Jeg tror at mitokondriell helse er livsviktig, og mitokondriell helse bør ha høy prioritet i vårt arbeid for å forbedre den generelle helsen,"

sa Sekhar.


Fikse mitokondriene


Mitokondrienes evne til å fungere godt avtar når vi blir eldre. Hvordan man kan forbedre evnen til de sviktende mitokondriene er ikke godt forstått, og derfor har ingen løsninger hittil vært tilgjengelige. Sekhars gruppe oppdaget tidligere at tilskudd av GlyNAC i gamle mus korrigerte funksjonsfeil i mitokondrier.


For definitivt å avgjøre om GlyNAC-tilskudd var til fordel for mennesker, var det imidlertid nødvendig med en placebokontrollert randomisert klinisk studie med mennesker.


Sekhar og teamet hans gjennomførte og fullførte en slik randomisert klinisk studie som fant at eldre mennesker har utbredt mitokondriell skade og andre aldersrelaterte defekter sammenlignet med unge mennesker. Etter 16 uker med GlyNAC-tilskudd forbedres mitokondriefunksjonen til eldre mennesker mot nivåene som finnes hos unge mennesker.


Analyser tyder også på at GlyNAC-tilskuddet er i stand til å fylle celler med yngre og mer effektive mitokondrier.


"Til sammen gir disse spennende nye oppdagelsene et stort håp om å forbedre mitokondrie- og generell helse når vi blir eldre,"

sa Sekhar.


Reduserer oksidativt stress


En annen viktig fordel de fant ved å supplere med GlyNAC, er at det også bidrar til å beskytte kroppen mot et viktig problem kalt oksidativt stress. Oksidativt stress er forårsaket av høye nivåer av giftige avfallsprodukter kjent som frie radikaler. Oksidativt stress kan skade cellene våre, membraner, lipider, proteiner og DNA, og er svært vanlig ved aldring. Glutation er en naturlig antioksidant og beskytter cellene mot skadelig oksidativt stress. Men hos eldre mennesker er glutationnivåene svært lave og det skadelige oksidative stresset er svært høyt.


GlyNAC-tilskudd korrigerer glutationmangelen og senker oksidativt stress hos eldre mennesker tilbake til ungdommelige nivåer, og løser derved begge problemene.

sa Sekhar.


Å ta GlyNAC er ikke det samme som å ta glutation


Det er veldig viktig å forstå at vi i denne studien supplerte med GlyNAC, og ikke glutation, sa Sekhar. Dette er fordi kroppen vår ikke får glutation fra maten, men kroppen må faktisk lage sitt eget glutation hver dag. Alle våre organer opprettholder ulike nivåer av glutation i en delikat balanse som er gunstig for helsen.


"GlyNAC er en naturlig løsning for å korrigere glutationmangel, fordi det gir råvarene for å hjelpe cellene til å lage sin egen glutation i akkurat riktig mengde. Vi har sett at dette gjentatte ganger i alle våre tidligere studier som supplerer med GlyNAC"

Glycin og cystein er begge svært viktige for cellulær helse alene, og GlyNAC gir begge. Glycin og cystein er byggesteiner for å danne glutation, som også har helsemessige fordeler. Vi tror at de svært gunstige effektene denne og våre tidligere studier viser, er resultatet av de kombinerte effektene av glycin, NAC og glutation, og vi refererer til denne kombinasjonen som 'Power of 3'," sa Sekhar.


GlyNAC-tilskudd forbedret også muskelstyrken og økte treningskapasiteten.


I tillegg, som rapportert i deres tidligere publiserte studier, fant Sekhars gruppe at GlyNAC-tilskudd hos eldre mennesker kunne forbedre hukommelse og kognisjon. Han har studert dette videre og viser at GlyNAC-tilskudd ser ut til å korrigere flere aldersrelaterte tegn direkte i hjernen, og var knyttet til forbedringer i hukommelse og hjernehelse.

Få artikler på mail

Takk

bottom of page