top of page
  • Forfatterens bildeAnders

Søvnløse og egoistiske: Mangel på søvn gjør oss mindre rauseEn ny studie fra UC Berkeley-forskere viser hvordan for lite søvn dramatisk reduserte ønsket om å hjelpe andre, som ble utløst av et sammenbrudd i aktiviteten i viktige nettverk i hjernen.


Mennesker hjelper hverandre – det er et av grunnlaget for det siviliserte samfunnet vårt. Men en ny studie utført av forskere ved University of California, Berkeley, viser at mangel på søvn demper denne grunnleggende menneskelige egenskapen, med store konsekvenser.


Studien ble ledet av den internasjonale søvneksperten Matthew Walker, professor i psykologi fra UC Berkeley. Han er også forfatter av den internasjonale bestselgeren Why We Sleep. Ben Simon, Walker og kollegene Raphael Vallat og Aubrey Rossi Vee ved UC Berkley publiserte resultatene i tidsskriftet PLOS Biology. Walker er også direktør for Center for Human Sleep Science.


Mangel på søvn er kjent for å være forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdommer, depresjon, diabetes og generell dødelighet. Men disse nye oppdagelsene viser at mangel på søvn også svekker vår grunnleggende sosiale samvittighet, noe som svekker vårt ønske og vilje til å hjelpe andre mennesker.


Studien støtter en voksende mengde funn som viser at utilstrekkelig søvn ikke bare skader det mentale og fysiske, men også svekker båndene mellom mennesker – og til og med den altruistiske følelsen til en hel nasjon.


"I løpet av de siste 20 årene har vi oppdaget en veldig intim sammenheng mellom vår søvnhelse og vår mentale helse. Faktisk har vi ikke vært i stand til å oppdage en eneste større psykiatrisk tilstand der søvn er normalt"

Videre sier forskerne fra Berkley:


Hvordan vi fungerer som en sosial art virker dypt avhengig av hvor mye søvn vi får.

Går ut over andre - og hele omgangskretsen din.


"Hvis du ikke får nok søvn, skader det ikke bare deg selv, det skader velværet til hele omgangskretsen din"

Berkley forskerne sier at når vi tenker på andre mennesker, engasjerer dette nettverket i hjernen og lar oss forstå hva andre menneskers behov er: Hva tenker de på? Har de det vondt? Trenger de hjelp? Men dette nettverket ble markant svekket ved søvnmangel. Det er som om disse delene av hjernen ikke reagerer når vi prøver å samhandle med andre mennesker.


"I studiene fant vi at en reduksjon i kvaliteten på noens søvn fra en natt til den neste spådde en betydelig nedgang i ønsket om å hjelpe andre mennesker fra en påfølgende dag til den neste. De med dårlig søvn natten før rapporterte at de var mindre villige og ivrige etter å hjelpe andre dagen etter."

Selv en mindre søvnmangel kan få store konsekvenser.


"Selv en veldig beskjeden "dose" av søvnmangel – som vi her har vist ved en enkelt times søvntap knyttet til sommertid – har en veldig målbar og veldig reell innvirkning på folks generøsitet og derfor hvordan vi fungerer som et sammenkoblet samfunn"

En tidligere studie av Walker og Ben Simon viste at søvnmangel fikk folk til å trekke seg sosialt tilbake og bli mer sosialt isolert. Mangel på søvn økte også følelsen av ensomhet. Og enda verre, når de søvnmanglende individene samhandlet med andre mennesker, spredte de sin ensomhet til de andre individene, nesten som et virus, sa Walker.


"Mangel på søvn gjør folk mindre empatiske, mindre sjenerøse, mer sosialt tilbaketrukket, og det er smittsomt - det er smitte av ensomhet."

UC Berkley forskerne sier at søvn er et utrolig smøremiddel for prososial, tilkoblet, empatisk, snill og sjenerøs menneskelig atferd, sa Walker.


"Søvn kan være en fantastisk ingrediens som gjør det mulig å hjelpe mellom mennesker."


I industriland som Norge og USA rapporterer mer enn halvparten av alle mennesker å få utilstrekkelig søvn i løpet av arbeidsuken.


"Det er på tide som et samfunn å forlate ideen om at søvn er unødvendig eller bortkastet og begynne å få den søvnen vi trenger. Det er den beste formen for kjærlighet vi kan gi oss selv og menneskene rundt oss."

Få artikler på mail

Takk

bottom of page