top of page
  • Forfatterens bildeAnders

Studie fra Yale viser at fasting kan forbedre helsa og forlenge levetiden for mennesker.Redusert kaloriinntak og fasting har i studier vist seg å forbedre helse og levetid hos forsøksdyr, og nå har ny forskning vist at disse fordelene også kan gjelde for mennesker.


I en ny studie viser Yale-forskere at moderat kalorirestriksjon hos mennesker reduserer produksjonen av et protein kalt SPARC, som deretter forhindrer skadelig betennelse og forbedrer helsen. Dette kan være et tiltak for å forbedre menneskers helse, rapporterer de i tidsskriftet Immunity.

Risikoen for kroniske sykdommer forårsaket av aldring reduseres av kalorirestriksjon

Studien, ledet av Vishwa Deep Dixit, professor i patologi, professor i immunbiologi og sammenlignende medisin og direktør for Yale Center for Research on Aging, følger en studie publisert tidligere i år som identifiserte viktige helsefordeler med moderat kalori-reduksjon hos mennesker.


I den nye studien analyserte de data fra en klinisk studie finansiert av National Institutes of Health. I forsøket, kjent som Comprehensive Assessment of Long-term Effects of Reducing Intake of Energy (CALERIE), reduserte noen deltakere kaloriinntaket med 14 % i to år, mens andre spiste som vanlig; forskere sporet deretter de langsiktige helseeffektene.


Spesifikt forsøkte de å identifisere molekyler som er ansvarlige for de positive effektene av kalorireduksjon.


De fant at de som konsumerte færre kalorier hadde reduserte mengder av et protein kalt SPARC – som er knyttet til fedme, diabetes, og betennelse.

"Fordi betennelse spiller en så stor rolle i aldersrelaterte tilstander, ønsket vi å bedre forstå om en pro-longevity intervensjon som kalorirestriksjon fungerer gjennom SPARC for å kontrollere betennelse og immunrespons,"

Forskerne fant i videre forsøk at SPARC utløste betennelse ved å konvertere anti-inflammatoriske immunceller kalt makrofager til en pro-inflammatorisk tilstand. Men ved å senke SPARC-produksjonen så reduserte betennelsen, forbedret metabolisme og økte levetiden.

Funnene kan føre til forebygging av aldersrelatert svekkelse.

Få artikler på mail

Takk

bottom of page